plant

Polityka prywatności

Dane administratora danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Selcos Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-978) przy ul. Ateńskiej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105230 i posługująca się NIP 526 261 32 32 oraz numerem REGON 017512860, zwana dalej Spółką. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: selcos@selcos.pl lub w formie tradycyjnej wysyłając pismo na adres ul. Szyszkowa 35/37 hala A, 02-285 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych oraz rodzaje przetwarzanych danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

1. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi i obsługi zamówienia w tym udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, numer telefonu, płeć, numer zlecenia, data rejestracji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych koniecznych do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy).
2. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres email, numer zlecenia oraz adres zamieszkania, jeżeli następuje zwrot pieniędzy lub powtórna wysyłka, numer rachunku bankowego (przy zwrocie pieniędzy). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych koniecznych do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy).
3. W celu kontaktu telefonicznego i mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi, jak również w celach marketingowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak: numer telefonu, adres email i numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie udzielona zgoda).
4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wywiązanie się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa).
5. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług i zebrania opinii o naszych produktach i usługach (m.in. za pośrednictwem Ceneo i Opineo) przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres e-mail, nick, adres IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja przez Spółkę prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do ich oczekiwań).
6. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, NIP, adres e-mail, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja przez Spółkę prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest posiadanie danych osobowych, pozwalających na ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami).
7. W celu analitycznym oraz w celu administrowania stroną internetową, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja przez Spółkę prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest administrowanie stroną internetową i poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

Cookies

1. Spółka na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies. Są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, i urządzeniach mobilnych użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Instagram). Pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w tym zapewnianie bezpieczeństwa (uwierzytelnienie użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta), wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, utrzymywanie stanu sesji (po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła), tworzenie statystyk (anonimowych, z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika), korzystanie z funkcji społecznościowych.
3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jednocześnie ma Pan/Pani prawo do  odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies”. Aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się o nią pytać. Zmiany ustawień można dokonać w każdym czasie.
5. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookies.
6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Komunikacja między Pana/Pani komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Pana/Pani dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. W tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres e-mail: selcos@selcos.pl. Możliwe jest także przesłanie pisma w formie tradycyjnej pocztą na adres: ul. Szyszkowa 35/37 hala A, 02-285 Warszawa, jednak z uwagi na czas realizacji żądania forma elektroniczna będzie dla Pana/Pani bardziej korzystna.
2. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu odbywało się bez podstawy prawnej. Do czasu cofnięcia udzielonej zgody Spółka ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w przypadkach wskazanych w pkt II niniejszej Polityki prywatności podanie określonych tam danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług (przykładowo w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi i obsługi zamówienia konieczne jest podanie takich danych osobowych, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, numer telefonu, a bez nich  nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy, z kolei aby otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, ponieważ bez tego wystawienie faktury VAT nie będzie możliwe).

Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, a także firmom kurierskim, firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Nie możemy zatem bliżej sprecyzować katalogu odbiorców danych osobowych, jednak zapewniamy, że Spółka każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje indywidualnie i wnikliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Uprzejmie informujemy, że na podstawie Pana/Pani danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, podlega ocenie przez system informatyczny.
2. Profilowanie, które wykonujemy, polega na tym, że badamy Pani/Pana preferencje produktowe i usługowe. Profilowanie jest nam potrzebne, ponieważ dzięki niemu możemy Pani/Panu zaoferować produkty oraz usługi, które najlepiej wpisują się w Pana/Pani oczekiwania. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będzie Pan/Pani otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)
3. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak np. Facebook. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
4. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń i prowadzenia księgowości, jak i udzielonej zgody.

Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych osobowych;
e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) przenoszenia danych osobowych.
2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
3. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres e-mail: selcos@selcos.pl lub w formie tradycyjnej wysyłając pismo na adres ul. Szyszkowa 35/37 hala A, 02-285 Warszawa.
4. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 5 października 2020.

plant

Kontakt

Siedziba firmy

Adres

Selcos Distribution Sp. z o.o.
ul. Ateńska 12, 03-978 Warszawa

Telefon tel. 22 511 13 39

Magazyn

Adres

Selcos Distribution Sp. z o.o.
Warsaw Distribution Center hala A
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Telefon tel. 22 419 49 00
plant